Våra kunder

SPN har ett brett spektrum av kunder.

InkassoNET är en helt ny produkt. Här ser du uttalande från InkassoDIREKT kunder som har sett InkassoNET

 

”Programmet verkar bra ” 

 

”Snyggt, känns modernt och lättjobbat”

 

 ”Det jag tyckte var positivt var att man nu lättare kan ändra i brevmallarna innan man skriver ut dem. Sedan fanns det funktioner som är bra men som vi inte har idag, ex skicka ansökan till kfm med fil”

 

 ” Det såg intressant ut. Tycker det verkar mycket bra”

 

”Har ingen erfarenhet av andra inkasso program men tycker att InkassoNET fungerar jättebra. ”

 

”Verkar vara ett överskådligt och lätt att sätta sig in i eftersom windows är en bekant miljö . Jag skulle gärna uppgradera till inkassonet och hoppas på att de andra på företaget går med på det. ”