Andra lösningar

Produktportfölj

Vår produktportfölj består av olika produkter anpassat till olika behov. Gemensamt för alla är att de bygger på en öppen standard som gör det enkelt att driva och anpassa våra inkassoprogram mot en annan programvara i verksamheten. Med lösningar som är anpassat till ditt behov kan vi ge Er optimala förutsättningar till att effektivisera och kostnadsoptimera dina processer inom inkrävning.

Våra lösningar är specialanpassat till inkassomarknaden och täcker hela spektrat av tjänster till de olika segmenten

Vi erbjuder tre olika huvudprodukter förutom InkassoNET:

Programvara för inkassobyråer i Norden och Europa

Lär mer om Predator CMS

Programvara för kommun och stat i Norge

Lär mer om Procasso

Programvaran för egeninkasso i Norden och Europa

Lär mer om InkassoNET

 

Programvara för norska inkassobyråer

Lär mer om Predator