Programvara

InkassoNET – ett system – flera verksamhetsområden

InkassoNET

InkassoNet är senaste versionen av inkassosystemet InkassoDirekt som har varit på marknaden i över 15 år.
Inkassoprogrammet används i dag av över 120 verksamheter inom egeninkasso eller ombudsinkasso.

InkassoNet är ett funktionellt och automatiserat inkassosystem anpassat till svensk inkasso där påminnelser, inkassokrav, avbetalinngsplaner och aviseringar effektivt utförs i förhållande till gällande lagar.

Med hjälp av InkassoNET skickar du lätt ut inkassokraven enligt gällande lagstiftning.  Om betalning ej sker, ansöker du om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, allt för att korta ner kredittiderna. Du kan även enkelt svara dina kunder på frågor om ärendets status utan att behöva hänvisa till en extern part och behålla dina goda kundrelationer. 

Varför välja Inkassosystemet InkassoNET?

  • Enkel och billig programvara för inkasso
  • Automatiska arbetssprocesser och stor kapacitet
  • Programmet håller ordning på avbetalningsplanen och skickar ut avisering med ränta och skuldnedräkning varje månad tills skulden är betald
  • Avbetalningsplan till dina kunder bara en knapptryckning ifrån
  • Programmet innehåller brev och rapporter där du enkelt håller reda på dina bevakningsärenden  

Läs mer om möjligheterna i InkassoNET